Proyección benéfica de ‘Bicicleta, cullera, poma’

05/12/2018

El próximo jueves 20 de diciembre contaremos con un evento muy especial en Espai Gironès. Realizaremos una proyección benéfica de la pel·lícula ‘Bicicleta, cullera, poma’ de Carles Bosch, que tiene como protagonista a Pasqual Maragall. En la pel·lícula podemos ver los inicios de la enfermedad de Pasqual Maragall y como vive su día a día. 

En la proyección contaremos con la presencia de Carles Bosch, director de la pel·lícula, y de Cristina Maragall, hija del protagonista y directora de la Fundación Pasqual Maragall

L’entrada és gratuïta i es pot passar a recollir pel Punt d’Informació de l’Espai Gironès, però hi haurà la possibilitat de fer donació voluntària el mateix dia de la projecció. El donatiu voluntari anirà íntegrement destinat a la Fundació Pasqual Maragall.

La entrada es gratuita y se puede pasar a recoger por el Punto de Información de Espai Gironès, pero habrá posibilidad de hacer una donación voluntaria el mismo día de la proyección. El donativo voluntario irá íntegramente destinado a la Fundació Pasqual Maragall. 

 

Según el importe de la donación, los asistentes recibirán un pequeño obsequio de agradecimiento:

– A partir de 25€, libro Records + DVD de «Bicicleta, Cullera, Poma».

– A partir de 5€, DVD de «Bicicleta, Cullera, Poma».

 

Hay la posibilidad de hacer un donativo a través de la Fila 0 para todos aquellos que no puedas asistir a la proyección pero que quieran colaborar. 

 

Toda la recaptación irá íntegramente a la Fundación Pasqual Maragall.