FUNDACIÓ ASTRID-21

FUNDACIÓ ASTRID-21

Des dels seus inicis, fa 35 anys, la Fundació Astrid-21 té com a missió ajudar a incrementar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, oferint programes de recolzament adaptats a les seves necessitats i de les seves famílies que afavoreixen la seva plena inclusió i participació en la societat.

Amb l’objectiu d’aconseguir la progressió personal de les persones ateses, treballen per potenciar noves metodologies que permetin desenvolupar nous programes adaptats a les necessitats de les persones ateses.

Actualment, a Girona hi ha molt poques entitats que treballin la inclusió als centres educatius ordinaris i el % de les persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit educatiu ordinari cada cop més elevat, mentre que a les escoles i IES no tenen la formació, ni els materials necessaris, per atendre de la millor manera els alumnes amb necessitats educatives especials que els arriben.

 

AMB QUIN PROJECTE COL·LABORARÀS? 

Aprenem com tu!

Aquest programa busca aconseguir que qualsevol persona amb necessitats educatives especials rebi una adaptació curricular adient a les seves necessitats dins de l’àmbit acadèmic-educatiu  ordinari.

El programa està pensat per atendre a tots/es nens/es i joves amb síndrome de Down o amb discapacitat intel·lectual en edat escolar, a les seves famílies i als professionals de l’educació formal, per tal que aquests alumnes rebin el màxim de suports possibles per garantir la seva evolució i plena inclusió.

Els objectius del projecte són:

  • Afavorir la inclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials als centres educatius ordinaris de Girona i comarques.
  • Assessorar, orientar i oferir recursos als centres educatius per tal d’afavorir la inclusió de l’alumne en l’àmbit educatiu i social.
  • Garantir l’assoliment dels coneixements, habilitats i hàbits adquirits en el període escolar.
  • Recolzar i orientar a les famílies.